Leak 10.3.1.1154 – Core và Radio


20141117231143

Link download cho Core và Radio, OS 10.3.1.1154
1. STL100-1


Debrick OS: http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/qnx/production/06428d6ee5ad5c72aa94e103d026b043657beb66/com.qnx.coreos.qcfm.os.factory.desktop/10.3.1.1154/winchester.factory_sfi.desktop-10.3.1.1154-nto+armle-v7+signed.bar

Core OS: http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/qnx/production/06428d6ee5ad5c72aa94e103d026b043657beb66/com.qnx.coreos.qcfm.os.factory/10.3.1.1154/winchester.factory_sfi-10.3.1.1154-nto+armle-v7+signed.bar

2. Qualcomm 8960/8930 (Phần lớn các máy còn lại)
Debrick OS: http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/qnx/production/06428d6ee5ad5c72aa94e103d026b043657beb66/com.qnx.coreos.qcfm.os.qc8960.factory_sfi.desktop/10.3.1.1154/qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.1.1154-nto+armle-v7+signed.bar

Core OS: http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/qnx/production/06428d6ee5ad5c72aa94e103d026b043657beb66/com.qnx.coreos.qcfm.os.qc8960.factory_sfi/10.3.1.1154/qc8960.factory_sfi-10.3.1.1154-nto+armle-v7+signed.bar

3. Verizon Devices
Debrick OS: http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/qnx/production/06428d6ee5ad5c72aa94e103d026b043657beb66/com.qnx.coreos.qcfm.os.qc8960.verizon_sfi.desktop/10.3.1.1154/qc8960.verizon_sfi.desktop-10.3.1.1154-nto+armle-v7+signed.bar

Core OS: http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/qnx/production/06428d6ee5ad5c72aa94e103d026b043657beb66/com.qnx.coreos.qcfm.os.qc8960.verizon_sfi/10.3.1.1154/qc8960.verizon_sfi-10.3.1.1154-nto+armle-v7+signed.bar

4. Qualcomm 8974 (Passport)
Debrick OS: http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/qnx/production/06428d6ee5ad5c72aa94e103d026b043657beb66/com.qnx.coreos.qcfm.os.qc8974.factory_sfi.desktop/10.3.1.1154/qc8974.factory_sfi.desktop-10.3.1.1154-nto+armle-v7+signed.bar

Core OS: http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/qnx/production/06428d6ee5ad5c72aa94e103d026b043657beb66/com.qnx.coreos.qcfm.os.qc8974.factory_sfi/10.3.1.1154/qc8974.factory_sfi-10.3.1.1154-nto+armle-v7+signed.bar

5. Qualcomm 8974_8960 Hybrid (10.3.1+)
Debrick OS: http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/qnx/production/06428d6ee5ad5c72aa94e103d026b043657beb66/qc8960.factory_sfi_hybrid_qc8974.desktop-10.3.1.1154-nto+armle-v7+signed.bar

CoreOS: http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/qnx/production/06428d6ee5ad5c72aa94e103d026b043657beb66/qc8960.factory_sfi_hybrid_qc8974-10.3.1.1154-nto+armle-v7+signed.bar

—RADIOS—
1. OMAP Z10: http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/qnx/production/06428d6ee5ad5c72aa94e103d026b043657beb66/com.qnx.qcfm.radio.m5730/10.3.1.1155/m5730-10.3.1.1155-nto+armle-v7+signed.bar

2. Qualcomm Z10/P9982: http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/qnx/production/06428d6ee5ad5c72aa94e103d026b043657beb66/com.qnx.qcfm.radio.qc8960/10.3.1.1155/qc8960-10.3.1.1155-nto+armle-v7+signed.bar

3. Verizon Z10: http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/qnx/production/06428d6ee5ad5c72aa94e103d026b043657beb66/com.qnx.qcfm.radio.qc8960.omadm/10.3.1.1155/qc8960.omadm-10.3.1.1155-nto+armle-v7+signed.bar

4. Q10/Q5/P9983: http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/qnx/production/06428d6ee5ad5c72aa94e103d026b043657beb66/com.qnx.qcfm.radio.qc8960.wtr/10.3.1.1155/qc8960.wtr-10.3.1.1155-nto+armle-v7+signed.bar

5. Z30/Manitoba/Classic: http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/qnx/production/06428d6ee5ad5c72aa94e103d026b043657beb66/com.qnx.qcfm.radio.qc8960.wtr5/10.3.1.1155/qc8960.wtr5-10.3.1.1155-nto+armle-v7+signed.bar

6. Z3/Kopi/Cafe: http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/qnx/production/06428d6ee5ad5c72aa94e103d026b043657beb66/com.qnx.qcfm.radio.qc8930.wtr5/10.3.1.1155/qc8930.wtr5-10.3.1.1155-nto+armle-v7+signed.bar

7. Passport: http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/qnx/production/06428d6ee5ad5c72aa94e103d026b043657beb66/com.qnx.qcfm.radio.qc8974.wtr2/10.3.1.1155/qc8974.wtr2-10.3.1.1155-nto+armle-v7+signed.bar

#VinaBerry

Advertisements

6 comments

 • Thanks Ad 🙂

  Liked by 1 person

  • 😀 ngủ trễ vậy !

   Số lượt thích

 • Có thể cài riêng Radio để thử. Đã test trên Q10 khá ổn. Core 1151 + Radio 1155

  Số lượt thích

 • Comment trên này khá nhanh 🙂

  Liked by 1 person

 • đang load :p

  Liked by 1 person

 • Bản này khá nhiều điểm mới, Radio ổn. Có thời gian sẽ làm review 😛

  Số lượt thích

Add your comments....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s