BBM beta cập nhật 10.7.5.30


 

BBM Beta đã có bản cập nhật mới trên BetaZone, bản này lại là bản dành cho một số giới hạn nhất định người dùng.

Ở phiên bản này, BBM cập nhật sửa lỗi không thể thấy được hình ảnh trong group chat. Tính năng này cho phép những người có phiên bản BBM thấp hơn cũng nhìn thấy được hình ảnh trong group chat, mặc dù họ share hình thì nó sẽ không hiển thị. Như vậy, chỉ cần trong group có một người xài bản BBM beta, thì những thành viên còn lại sẽ thấy được hình ảnh trong group chat.

#vinaberry

Advertisements