Bản OS 10.3.1.2558 đã được phát hành


Bản OS 10.3.1.2558 đã được phát hành và bạn có thể tải về. Bạn có thể sideload vào máy để cập nhật. Ngoài ra, Z30 cũng đã có OTA cho bản này. Các bản khác chưa có OTA.

Sau đây là link tải cho từng phần và thiết bị.

* Operating Systems *

QC8974: Blackberry Passport (Debrick + Core OS)
Debrick
Core

QC8960: Blackberry Z3/Z10/Z30/Q5/Q10 (Debrick + Core OS)‎
Debrick
Core

 OMAP: Blackberry Z10 STL 100-1 (Debrick + Core OS)
Debrick ‎
Core

* Radios *
 Z30 + Classic Radio
Z10 (STL 100-1) Radio
Z10 (STL 100-2/3/4) and Porsche P9982 Radio
Z3 (Jakarta) + Cafe Radio
Passport + Ontario Radio
Q5 + Q10 + Khan Radio

#vinaberry

Advertisements