Cài đặt file bar trực tiếp từ BlackBerry


SideSwype

Nếu bạn không muốn dùng Sachesi để sideload ứng dụng, thì có thể tìm đến với Sideswype. Ứng dụng giúp bạn cài đặt file Bar trực tiếp từ bộ nhớ của máy hoặc thẻ SD card mà không cần kết nối với máy tính. Ứng dụng cho free 2 lượt cài đặt đầu tiên và những lượt sau sẽ phải trả phí.

Bảng giá theo số lần cài đặt

Để cài đặt phần mềm, các bạn vào trang web sau: https://sideswype.me/

Theo các hướng dẫn đó, bạn sẽ phải tạo một VPN profile và kết nối đến Profile trên, theo hướng dẫn trên Site.

Install SideSwype Tạo một tài khoản VPN mới để kết nối đến máy chủ của Sideswype. Để tạo, hãy thao tác như sau:  Vào Settings > Network Connections > VPN sau đó chọn Add Profile. Điền các thông số giống như dưới đây:

Profile Name: SideSwype Install
Server Address: vpn.sideswype.me
Gateway Type: Generic IKEv2 VPN Server
Authentication Type: PSK
Authentication ID Type: IPv4
Preshared Key: USA!
Gateway Auth Type: PSK
Gateway Auth ID Type: IPv4
Gateway Preshared Key: USA!
Mở kết nối đến VPN để cho phép chương trình cài đặt.
Kiểm tra kết nối tại đây. ( thao tác trên BlackBerry )
Check ConnectionNote: While connected to this VPN Profile, you will only be able to reach sideswype.me to facilitate the install.

Sau khi cài đặt Sideswype, bạn có thể tiến hành cài đặt file bar bất kỳ ở mấy BlackBerry bằng cách click vào màn hình, nó sẽ mở ra cho các bạn đến cửa sổ Browser và chỉ định file bar bạn cần.

Phần mềm sẽ tự cài đặt, lưu ý là trong suốt quá trình cài đặt, bạn phải luôn bật kết nối VPN đã tạo bên trên.

Đã kết nối VPN và sẵn sàng cài đặt

 

Lưu ý:

Máy của bạn khi kết nối với VPN này sẽ có thể được truy cập bởi server mà bạn kết nối. Nói cách khác, bạn có thể bị xâm nhập từ VPN này.

Nhà phát triển đã cam kết sẽ không có can thiệp trái phép vào thông tin của bạn, nhưng mọi quyết định là ở bạn. Một số người dùng của Sideswype đã cho biết, developer rất nhiệt tình và thân thiện. Mọi người có thể trao đổi trực tiếp nếu như có thắc mắc. Hoặc có thể trao đổi với admin để có thêm tư vấn về phần mềm này.

#vinaberry

Advertisements