Cách cập nhật OS không mất dữ liệu – Dành cho newbie


Chỉ dành cho những người chưa biết làm thế nào để cập nhật hệ điều hày ( rom, os ) của BlackBerry 10 mà không mất dữ liệu, từ các link cung cấp ở các diễn đàn.

Làm theo các bước sau đây bạn có thể cập nhật cho tất cả mọi hệ điều hành, mà không làm mất dữ liệu. Vì thế, bạn sẽ không phải bắt đầu lại từ đầu. Nó giống như cập nhật qua OTA.Phải đảm bảo bạn đang sử dụng Windows và có cài đặt bản mới nhất của BlackBerry Link.

Trước khi bạn bắt đầu, tạo một bản sao lưu ( backup ) cho BlackBerry của bạn với BlackBerry Link. Tạo một bản full! Nếu có vấn đề gì, bạn sẽ dễ dàng quay trở lại bản hệ điều hành trước đó và khôi phục lại dữ liệu từ file backup.

Sau khi Backup, tắt BlackBerry Link và làm các bước sau:

1) Cài đặt Sachesi, phiên bản mới nhất hiện tại là 2.0.0 RC tại đây: https://github.com/xsacha/Sachesi/releases

2) Tải 3 file leaked sau về máy:
Radio
Core OS
Debrick

Phải đảm bảo là bạn tải đúng các files cho máy của mình, ví dụ như là BlackBerry Classic ( dùng chung Core OS với Z30 và Debrick, Radio cho Classic )

File nhỏ nhất là Radio, có tên giống như thế này: qc8960.wtr5-10.X.X.XXXX-nto+armle-v7+signed.bar

File lớn nhất là Debrick, giống thế này: qc8960.factory_sfi.desktop-10.X.X.XXXX-nto+armle-v7+signed.bar

File cuối cùng là Core OS, giống thế này: qc8960.factory_sfi-10.X.X.XXXX-nto+armle-v7+signed.bar

3) Tạo một thư mục trên máy tính của bạn. Đặt tên nó theo tên của OS mà bạn đang tải. ( tên nào cũng được để dễ nhớ trong trường hợp bạn có nhiều bản khác nhau )
10.X.X.XXXX

4) Tạo thư mục thứ 2 trên máy, đặt tên: 10.X.X.XXXY Debrick

5) Bỏ Core OS và Radio vào thư mục 10.X.X.XXXX

6) Bỏ file Debrick ( file lớn nhất ) vào thư mục 10.X.X.XXXY Debrick

7) Mở Sachesi, chưa cần phải kết nối BlackBerry, chỉ cần mời Sachesi và nhấn vào nút Extract. Nhấn Extract Signed, chọn đến file Debrick ở thư mục 10.X.X.XXXY.

Chờ cho đến khi quá trình này kết thúc. Trong thư mục 10.X.X.XXXY Debrick, bạn sẽ thấy 2 files mới lớn hơn giống như:  qcfm.image.com.qnx.qcfm.qc8960.factory_sfi.desktop .BB10_X_X_XXXX.834561.signed

Trong Sachesi, nhấn Extract Apps, và chọn file .signed từ 10.X.X.XXXY Debrick folder. Quá trình sẽ được thực hiện, bạn chờ cho nó xong.

Trong thư mục 10.X.X.XXXY Debrick sẽ có 1 thư mục nhỏ nữa, giống như: qcfm.image.com.qnx.qcfm.qc8960.factory_sfi.desktop .BB10_X_X_XXXX.834561

Mở thư mục mới này và copy 2 toàn bộ files vào thư mục 10.X.X.XXXX đã tạo trước đó, và đã chưa Core, Radio.

8) Cho BlackBerry về chế độ trên máy bay ( để tránh các tương tác với BlackBerry trong quá trình cập nhật ) và kết nối nó với máy tính qua cổng USB. Nhập Password nếu bạn có cài Password.  Nhấn tab Install trên Sachesi, chọn “Only install newer apps”. Nhấn Install Folder, chọn đến thư mục 10.X.X.XXXX. Bạn sẽ thấy vòng tròn xuất hiện và chờ đợi cho đến khi 100%.

9) Máy của bạn sẽ tự động khởi động lại, lần đầu sẽ tốn nhiều thời gian để cập nhật. Các lần sau sẽ nhanh hơn.

10) Chúc mừng bạn, bạn đã hoàn thành quá trình cài đặt và đang sử dụng hệ điều hành mới.

#vinaberry

From BBexclusiveUK: http://blackberryexclusive.co.uk/?p=354

Advertisements