Xem thông tin SIM card và thiết bị bằng SIM-INFO


Phần mềm miễn phí, cung cấp nhiều thông tin về hệ thống và SIM card. Các thông số kỹ thuật khá đa dạng và đầy đủ. Phần mềm được viết trên nền web nên cho giao diện cảm giác không mượt bằng Native, tuy nhiên, sử dụng cho thấy khá ổn.

Link trên BlackBerry World.

Đây là vài hình ảnh chính của phần mềm 🙂

#vinaberry

Advertisements