Sửa lỗi Group Chat bị xóa và không enter chat được


Với phiên bản hệ điều hành mới 10.3.2 leak, trong BBM group của bạn, nếu các room chat bị xóa, không nhìn thấy các dòng chat cũ và nhập text, nhấn enter thì không thấy gửi đi, thì cách sau có thể giúp bạn.

  1. Vào room chat bị lỗi, nhập một dòng text bất kỳ, nhấn enter. ( Bạn sẽ không thấy gì hiện ra)
  2. Vào menu trong Room chat từ dấu 3 chấm (…) góc dưới bên phải.
  3. Chọn End chat
  4. Đóng group chat và vào lại, mọi chuyện sẽ bình thường.

 

Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp trường hợp này, có thể là do Admin xóa các đoạn chat, hoặc gặp vấn đề về đồng bộ. 🙂

#vinaberry from UTB

Advertisements