QuickPost cập nhật lên bản 2.3.2.0


QuickPost có bản cập nhật để cải thiện một số tính năng nhỏ. Các bạn có thể cập nhật tại đây link bên dưới, hoặc kiểm tra BlackBerry World. Kèm theo bản này, QuickPost sẽ có thêm vài tính năng mới sẽ được tích hợp trong thời gian tới.

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/34779888

#vinaberry

Advertisements